Obowiązek informacyjny

Zgodnie z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), pragniemy poinformować, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest BizCode Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Życzliwa 25/2, 53-030 Wrocław.

Można skontaktować się z Administratorem za drogą tradycyjną pocztą na adres ul. Życzliwa 25/2, 53-030 Wrocław lub poprzez email na adres rodo@bizcode.pl.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

a) Realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną – art. 6 ust. 1 lit. B RODO

b) Nawiązania relacji kontraktowej w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą – art. 6 ust. 1 lit. B RODO

c) Dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit f RODO

d) Wsparcia biznesowego oferując Państwu nasze produkty i usługi jako cześć naszej strategii marketingowej

e) Współpracy w celu świadczenia usług przez Państwa

f) Automatycznego profilowania

Dane mogą być przekazywane:

a) Naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby wykonywać swoje obowiązki

b) Zewnętrznym firmom i osobom trzecim współpracującym z nami, które potrzebują tych danych do realizacji swoich usług

c) Innych odbiorców np. kurierów, firm ubezpieczeniowych, kancelarii prawnych, podmiotów, które na podstawie przepisów prawa mogą żądać przekazania danych.

Okres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane przez okres, który jest wymagany przez prawo oraz przez czas, w którym możliwe jest wnoszenie roszczeń.

Prawa wynikające z RODO

Przysługuje Państwu m.in. prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.