FIRMY PROJEKTOWE, INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE

Poprawa niezawodności dostaw dzięki zintegrowanemu planowaniu zasobów

Pełna kontrola projektów z SAP BUSINESS ONE

 

Biznes oparty na realizcji projektów inżynieryjnych i budowlanych stoi wobec ciągłych wyzwań. Problemy związane z ograniczeniami zasobów, zarządzanie podwykonawcami, zmiany w zakresie projektu w czasie oraz brak widoczności danych, mogą prowadzić do nieterminowych realizacji lub przekraczania budżetu. SAP Business One rozwiązuje te kwestie i zapewnia długoterminowy sukces.

SAP Business One dzięki modułowi Zarządzania Projektem zapewnia doskonałą konsolidację działań projektowych od początku do końca. Umożliwia pełny wgląd w dokumentację projektową na każdym etapie projektu. Dodatkowo wykorzystując funkcjonalności Business Intelligence na SAP HANA możliwe jest tworzenie raportów w formie graficznej.

Z racji coraz szybciej realizowanych w erze cyfrowej projektów, najnowsza wersja SAP Business One 9.3  posiadaa nowe rozbudowane funkcjonalności w module zarządzania projektami.

 

Moduł Zarządzania Projektem

Moduł Zarządzania Projektem umożliwia utworzenie projektu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz jego ustrukturyzowanie od daty startu przez wyznaczenie etapów z terminmi realizacji oraz określonym kierownictwem projektu, który będzie odpowiedzialny za całe zarządzanie

Umożliwia tworzenie podprojektów w dużych projektach, co ułatwia delegowanie zadań do odpowiednich zespołów. Zapewnia przegląd bieżącego projektu ze szczegółami, takimi jak etapy projektu (stopień realizacji zadań zdefiniowany w procentach) z datą rozpoczęcia i zakończenia, budżetami projektu i kosztami oraz osobą odpowiedzialną za ten konkretny etap planowania i wdrażania.

Każdemu etapowi można przyporządkować transakcje, dokumenty, zasoby i działania.  Można również przydzielić projekt finansowy, który będzie dalej używany we wszystkich istotnych dokumentach, które generują wpisy w księgach.  Każdy etap projektowy ma dwie opcje – otwarte zagadnienia, które pomagają zrozumieć, gdzie projekt wymaga poważnej uwagi oraz załączniki, w przypadku gdy istotne jest dołączenie dokumentów do rozpatrzenia.

Śledzenie postępu prac i kosztów, kosztorysowanie i budżetowanie. Definiuje się też zależności fazowe, co oznacza, że nie można przejść do następnego etapu, bez konieczności wykonania etapu aktualnego. Pomaga to prognozować i pracować nad wariantami parametrów projektu. Każda zaplanowana działalność jest udostępniana zespołowi projektowemu, aby powiadomić ich o nadchodzących spotkaniach i zadaniach umożliwiających zarządzanie wszystkimi działaniami skierowanymi na klienta w jednym miejscu. 

Analizowanie kosztów budżetowych oraz generowanie raportów na temat różnych aspektów projektu. Bieżące monitorowanie kluczowych wskaźników projektów oraz analiza odchyleń od planu. Raportowanie planowanych i rzeczywistych przychodów i kosztów projektowych.