GRUPY KAPITAŁOWE

 

 

 

Konsolidacja danych w organizacjach wielopodmiotowych

 

Wielopodmiotowe organizacje pracują z Sap Business One 

 

SAP Business One posiada rozwiązania integracyjne dla firm wielooddziałowych, grup kapitałowych oraz wielooddziałowych firm międzynarodowych. Funkcjonalności systemu umożliwiają firmom pracującym z SAP Business One zarządzanie transakcjami wewnątrzgrupowymi pomiędzy firmami przez automatyczne replikowanie odpowiednich transakcji w bazach kolejnych firm. Automatyzacja replikacji takich transakcji znacząco redukuje wysiłek wymagany do wygenerowania sprawozdań finansowych dotyczących transakcji wewnątrzgrupowych.

Kluczowe funkcje rozwiązań integracjyjnych między firmami obejmują:

 

 

  • replikację danych podstawowych i współużytkowanie treści
  • obsługę standardowych, przejrzystych procesów w przedsiębiorstwie
  • widoczność finansową i operacyjną w przedsiębiorstwach
  • kontrolę i współpracę pomiędzy podmiotami gospodarczymi
  • interfejs w 27 językach
  • dostosowanie do walut i lokalnych warunków księgowych
Dzieki 27 wersjom językowym i 43 wersjom księgowym adaptowanym do lokalnych warunków prawnych, w przypadku firm rozszerzających działalność poza rodzimy kraj, SAP Buisness One rozwiązuje wszelkie niedogodności dzięki interfejsom językowym i rozwiązaniom kwestii księgowych.