USŁUGI I OBSŁUGA SERWISOWA

Zwiększaj zadowolenie swoich klientów dzięki modułowi serwisowemu Sap Business One

 

 

Spraw by twój Klient poczuł się najważniejszy

 

SAP Buisness One stanowi doskonałe rozwiązanie jako system obsługi dla firm tworzących sieci punktów świadczenia usług. Zapewnia płynną wymianę informacji pomiędzy oddziałami a centralą firmy i umożliwia przechowywanie danych o klientach i historii ich obsługi.  Umożliwia to tworzenie programów lojalnościowych i prowadzenie akcji promocyjnych.  W  firmach posiadających działy serwisowe, SAP Business One umożliwia Klientom zgłaszanie zleceń on-line, a pracownikom serwisowym ewidencję działań i kosztów oraz fakturowanie. 

 

Dostarczając klientom wysokiej jakości kompleksowych i terminowych usług dzięki oprogramowaniu SAP Business One zwiększysz ich satysfakcję i zadowolenie. Z jego pomocą ustanowienie powtarzalnego procesu dostarczania usług  oraz udoskonalenie planowania zasobów, zarządzanie projektami, fakturowanie stanie się proste, a zaangażowanie rozwiązań mobilnych stworzy klientom wygodną platformę kontaktu.

 

Pełna kontrola i automatyzacja procesu obslugi klienta – obejmuje narzędzia do zarządzania szansami i ofertami, zasobami, rozliczeniami, zarządzanie projektami, sprzedażą i marketingiem i wiele innych. CRM – dostęp do aktualnych informacji dotyczących sprzedaży i marketingu, prognoz i historii zamówień oraz klientów i możliwości sprzedażowych.

Pełna obsługa działań serwisowych. Wyszukiwanie historii klienta bądź historii napraw wymienianych części zamiennych po numerze seryjnym urządzenia bądź wczytaniu danych z kodu kreskowego przez serwisanta. Sprawdzanie dostępności elementów w magazynie serwisowym głównym, bądź na warsztacie serwisowym – wystarczy podać indeks części zamiennej. Każde zakończone zlecenie serwisowe można dopisać do bazy wiedzy rozwiązań, co bardzo pomaga zarówno w przypadku nietypowych napraw, jak i przy wdrażaniu nowych pracowników.

k

Możliwość ewidencjonowania wszystkich umów serwisowych bądź usługowych z Klientami. W każdej umowie znajduje się informacja, o czasie gotowości serwisowej, o czasie reakcji, o adresach Klienta objętych umową, czasie obowiązywania umowy. W przypadku obsługi serwisowej do umowy przypisana jest lista serwisowanych urządzeń wraz z dokładnymi parametrami, a później z historią napraw. Oblicznie rentowności umowy, serwisowanych urządzeń lub serwisantów dzięki opisaniu kodem umowy serwisowej wszystkich kosztów poniesionych w związku z realizacją danej umowy serwisowej można opisać kodem danej umowy. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi – identyfikacja  dostępnych pracowników z określonymi kwalifikacjami, stażystów i pracowników warunkowych – optymalizacja ogólnego zarządzania zasobami.

Zarządzanie końcowymi procesami biznesowymi w zakresie sprzedaży usług, planowania zasobów, dostarczania projektów, fakturowania i innych usług