DOBRA KONSUMPCYJNE

Zapewnij terminowe dostawy swoim klientom

 

usprawnij i integruj przepływ informacji w łańcuchu dostaw

Redukcja kosztów operacyjnych 

 

Wybór rozwiązania IT dla branży dóbr konsumpcyjnych, a w szczególności FMCG związany jest z zapewnieniem doskonałej terminowości dostaw, szybkiego przepływu informacji i kontroli gospodarki magazynowej.

SAP Business One jest doskonałym narzędziem do zarządzania przedsiębiorstwem  w tej branży ze względu na swoją elastyczność i możliwość dostosowywania się, rozbudowy funkcjonalności oraz integracji z zewnętrznymi systemami magazynowymi.

W szczególnym przypadku rynku FMCG poza standardowymi usługami składowania i dystrybucji, kluczowe jest zarządzanie towarem w magazynie w oparciu o datę przydatności do spożycia bądź numer partii.

Efektywne zapewnienie tego czynnika wymaga od operatora posiadania nowoczesnego systemu WMS, który skanuje etykiety GS1 na opakowaniach. 

Dzięki temu uzyskuje się stały dostęp do bieżących informacji o stanach magazynowych. Gdy towar opuszcza magazyn, nie tracimy go z oczu, lecz dzięki integracji z wybranymi systemami firm kurierskich możemy śledzić przebieg dostawy towaru do klienta, eliminując tym samym większość możliwych błędów ludzkich oraz usprawniając procesy logistyczne.

 

 

 Lepszy wgląd w Twój biznes dzięki zintegrowanemu zarządzaniu

SAP Business One zawiera narzędzia do zarządzania inwentaryzacją i produkcją, które pozwalają firmom rozwijającym się zarządzać szczegółowymi danymi hurtowni, śledzić i rejestrować ruchy zapasów oraz planować i wydawać zlecenia produkcyjne .

Zarządzanie magazynami i zapasami w SAP Business One

  • Zarządzaj wyceną zapasów w wielu magazynach i lokalizacjach za pomocą FIFO, rzeczywistych cen według partii / serii, średniej ruchomej lub standardowej ceny ewidencyjnej
  • Zarządzaj zapasami według lokalizacji składowania w magazynach
  • Zarządzaj numerami seryjnymi i partiami,co umożliwi śledzenie towarów w cyklu magazynowania
  • Generuj  listy produktów, transakcji i wycen
  • Zarządzaj minimalnymi i maksymalnymi poziomami zapasów
  • Utrzymuj wiele jednostek miar i cen towarów w walucie lokalnej i zagranicznej

Raporty dotyczące produkcji i magazynowania w SAP Business One

  • Wybierz z wielu formatów raportów (PDF, Crystal Reports, Microsoft Excel i inne), aby wyświetlić standardowe raporty lub włącz je jako pulpity nawigacyjne
  • Użyj predefiniowanych szablonów, aby wygenerować wiele raportów, takich jak stan zapasów, raporty audytu i produkcji
  • Zaprojektuj zaawansowane raporty przy użyciu kreatora raportów