Polityka prywatności

BizCode Sp. z o.o. (dalej: „BizCode”) z siedzibą w Wrocławiu, przy ulicy Życzliwa 25/2, 53-030 Wrocław, dba o prywatność Użytkowników odwiedzających serwis pod adresem https://bizcode.pl/  i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO.

Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu i usług BizCode jest BizCode.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w Serwisie  

Użytkownik korzystający ze strony internetowej BizCode,  który jedynie przegląda stronę i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Podczas korzystania z Serwisu wykorzystywane są jednak pliki cookies. Informacje zawarte w plikach cookies pośrednio mogą identyfikować konkretnego użytkownika strony internetowej. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystania plików cookies opisane są Polityce cookies pod linkiem https://bizcode.pl/polityka-cookies/

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady zbierania informacji o Użytkownikach w Serwisie.
BizCode przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

  • świadczenia przez nas usług Użytkownikom korzystającym z Serwisu, w tym; realizację zgłoszeń i zamówień ( 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, jeżeli przepisy prawa obligują nas do przechowywania określonych danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • związanym z realizacją prawnie uzasadnionych interesów BizCode, w tym prowadzenia analiz i statystyk, udoskonalenia usług i dopasowania treści strony internetowej do potrzeb Użytkowników, obsługi zapytań, reklamacji Użytkowników  jak również ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami ( 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • marketingu bezpośredniego, po ówcześnie wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych w celach marketingowych umieszczonej w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Poprzez zaznaczenie opcji zgody na otrzymywanie informacji handlowych, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji o ofertach, produktach i usługach BizCode.

Okres przetwarzania Danych Osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. BizCode przetwarza dane osobowe dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej. W odniesieniu do świadczonych przez BizCode usług dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadnione interesy BizCode będą one przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

Dane zbierane o Użytkownikach

BizCode automatycznie zbiera dane o odwiedzających Serwis, takie jak anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty, rodzaj przeglądarki, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te są analizowane za pomocą narzędzi takich jak Google Analytics i Facebook Pixel, które są konfigurowane w sposób zapewniający ochronę prywatności użytkowników, w tym bez zbierania pełnych adresów IP. Umożliwia to analizę trendów i poprawę jakości serwisu bez naruszania prywatności poszczególnych użytkowników.

BizCode może również zbierać dane przekazywane aktywnie przez Użytkownika, np. poprzez formularz kontaktowy, w tym imię, adres e-mail, i inne informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w celu umożliwienia kontaktu lub świadczenia usług.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich zmiany lub usunięcia. Może to zrobić kontaktując się z BizCode przez e-mail.

Pliki Cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki te są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Więcej informacji w Polityce cookies

Zabezpieczenia

BizCode zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników.

Zmiany w polityce prywatności

Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom drogą mailową.

Prawa wynikające z RODO

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, poprawiania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Wszelkie pytania, uwagi lub skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych można zgłaszać na adres e-mail: rodo@bizcode.pl.